• Print Page Content

Te Whakakitenga ~ Vision
Kia tutuki pai, tātou katoa
Achieving personal best

Te Ahunga ~ Mission
Kia tupu, kia hua, kia puawai
Ia akonga, tātou e werohia me manaaki, nā rātou kia tutuki pai
Kia hanga he kāhui ako kukume i runga i ngā hononga whakaute te manaaki


To grow, to prosper and to sustain
Challenging and supporting each and every learner
to achieve and extend their personal best
Creating an engaging learning community
based on caring respectful relationshipsTū Tohinga ~ Our School Charter